Om hold og tilmelding

Valg af hold

Vi har flere børnehold, som aldersmæssigt overlapper hinanden. Vi har valgt at holdene skal overlappe hinanden, da børn er meget forskellige.

Er I er i tvivl om, hvorvidt jeres børn/barn skal tilmeldes det ene eller det andet hold, fordi de har en alder, som passer til flere hold, fx et 4 årigt barn, som både kan tilmeldes Puslinge (3-4 år) eller Turbodrenge/Pigefræs (4-6 år), er det en god idé at vurdere, hvor barnet er motorisk, og om det er bedst for jeres børn/barnet at være blandt de yngste på Pigefræs/Turbodrenge, eller om det er bedre at være et af de større børn på Puslingeholdet.

Lav en vurdering af, hvad I mener, er bedst for jeres børn/barn.
Det er vigtigt, at I og jeres børn/barn har en god fornemmelse af at gå til gymnastik.

Er du I tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os

Prøvegange og afmelding

Ved tilmelding på et hold i Ry Gymnastikforening er det muligt med 3 prøvegange. Disse prøvegange er de 3 første gange efter tilmeldingen – du skal altså tillmelde dig, inden du møder op og prøver holdet. Fortrydelse af tilmeldingen skal sendes skriftligt via e-mail til foreningens kasserer på kasserer@rygymnastik.dk. Fortrydelsen skal være i RyGF’s hænde senest dagen før din 4. træningsgang, herefter er det ikke muligt at få sit kontingent refunderet. Ovenstående står ligeledes i handelsbetingelserne, der underskrives ved tilmelding (kan også findes øverst på siden ‘Holdoversigt’)

Alle afbud til konkurrencer, kurser, events og skoler skal ske skriftligt via e-mail til formand@rygymnastik.dk. Et rettidigt afbud skal være i foreningens hænde senest 14 dage før start på konkurrencer, kurser, events og skoler, hvorefter det fulde kursusgebyr refunderes. Ved konkurrencer afholdt af GymDanmark skal afbuddet dog komme 3 uger før konkurrencen jævnfør GymDanmarks regler.

 • Ved afbud mindre end 14 dage før og frem til 1 uge før start tilbageholdes kr. 50 %.
 • Er kursusprisen 100 kr. eller derunder tilbageholder RyGF det fulde beløb.
 • Ved afbud mindre end 1 uge før start tilbageholdes det fulde deltagergebyr.

Kontingenter 2024/2025

Børnehold (førskolehold)

 • Forælder/Barn (Kontingentet dækker et barn og en voksen. Der skal tilmeldes i barnets navn og fødselsdato)
 • Puslinge (3-4 år)
 • Turbodrengene, Pigefræs & MiniMix (4-6 år)

kr. 750,00

Kontingentet er inklusiv en t-shirt med tryk

Børnehold (fra og med 0. klasse)

 • Springhold
 • Dansehold
 • Parkour

kr. 650,00

Stortrampolin

kr. 750,00

I 2018 indførte Gym Danmark at der skal betales licens for at deltage i stævner. Denne udgift er ikke indeholdt i prisen. Herudover er der en udgift til dragter og deltagelse i træf. Foreningen stiller alternative dragter til rådighed, hvis I ikke ønsker at købe en stævnedragt.

CP (Cerebral Parese) Trampolin
kr. 850,00

Voksenhold

 • Labre Ladies (dansehold +20 år)
 • Alsidig træning

kr. 800,00

Seniorhold

 • Tirsdagsholdet

kr. 500,00

TeamGym Spireholdet

kr. 500,00

Udover denne pris vil der være en udgift til dragter og betaling for deltagelse til begynderstævne.

TeamGym

kr. 3.000,00

Kontingentet på Teamgym betales i to rater á 1500 en ved sæsonstart og en efter jul. Det dækker udgifter til deltagelse i konkurrencer samt konkurrencetøj. Konkurrencelicens betales ved siden af. Det er forældrenes ansvar at indløse licens hos GymDanmark (på www.gymtranet.dk)