Vision for RyGF

STRATEGI 2021-2025

Ry Gymnastikforening vil være verdens bedste gymnastikforening – et sted hvor alle føler sig velkomne og hvor man har lyst til at være – som gymnast, som forældre og som frivillig. Et åbent socialt fællesskab, hvor medlemmerne deler en fortælling om en positiv ånd og en glæde ved fællesskabet. En fortælling som også viderebringes på et regionalt og et nationalt plan.

Ry Gymnastikforening er kvalitet og et fyrtårn for foreningsarbejde både når det gælder bredden og eliten – vi har fokus på at vi gennem gymnastikken, dansen og parkour vil nå langt ud over kommunens grænser., og vi investerer i at fastholde på virkelig at nå bredden gennem bl.a. handicaphold, samtidig med, at vi udvikler eliten.

Vi er Ry-boernes foretrukne gymnastikforening, men arbejder med stor respekt for et samarbejde mellem lokalområdets øvrige foreninger. Vi vil bidrage til forankring af lokale tilbud og arbejder politisk for at opnå bedre vilkår for foreningerne i kommunen.

Ry Gymnastikforenings grundlæggende værdier er fællesskab, kvalitet, inklusion og rummelighed. Vi er en dynamisk forening, der er kendetegnet ved nytænkning og en eksperimenterende tilgang til gymnastik, dans og parkour og foreningsliv.

Vores mål og indsatsområder

Strategiske mål

Ry Gymnastikforening har følgende strategiske mål:

 • Gymnaster, dansere og parkour i RyGF oplever og udviser en tydelig glæde ved at være udøvende på alle planer
 • Foreningens medlemmer og frivillig er stolte af at være en del af RyGF
 • RyGF er en synlig og aktiv lokal forankret forening
 • RyGF skaber rammen for nye venskaber og nye fællesskaber
 • RyGF er en robust forening, der udvikler og fastholder instruktører, hjælpeinstruktører og andre frivillige på alle niveauer.

Indsatsområder

Ry Gymnastikforening arbejder i perioden 2021-2025 med fem indsatsområder. Vi vil sikre en afbalancering af indsatser over tid, der er tilpasset ressourcer og omstændigheder.
Der er naturligvis overlap mellem indsatserne og de forskellige handlinger vil ofte kunne passe ind flere steder og arbejder hen imod forskellige mål.

Vi vil særligt arbejde med følgende indsatsområder:

 • Alle instruktører oplever at være en del af et fællesskab og kan se sig selv i et større sammenhæng
 • Foreningens unge frivillige skal føle, at de er en del af noget helt særligt
 • Vi vil være en mere tydelig forening, som alle er stolte af
 • En sammenhængende og robust forening
 • Vi vil revitalisere bestyrelsens arbejde og profil

1) Alle instruktører oplever at være en del af et fællesskab og kan se sig selv i et større sammenhæng

Konkrete handlinger:

 • Alle trænere uanset niveau skal have mulighed for at dygtiggøre sig fx ved, at vi som forening hoster kurser mm. som fx spotkurser
 • Vi sætter fokus på at tydeliggøre den røde tråd fra førskolehold til talenthold bl.a. ved at udarbejde en håndbog til nye instruktører ift. fx at give gode ideer til baner, men også at italesætte og beskrive ”læringsmål” for de forskellige aldersgrupper
 • Vi vil forsøge at genoptage træneropvisningen
 • Vi vil være en mere tydelig bestyrelse bl.a. ved at vi kigger forbi til fx træninger
 • Vi skal have en tydelig plan for hvordan vi tager imod nye instruktører og andre frivillige
 • Vi vil undersøge, om der er interesse i at afvikle familiedage for alle foreningsfrivillige i Ry

Mål

 • Større fagligt fællesskab for alle trænere
 • Høj kvalitet i undervisningen
 • Det skal være SJOVT

2) Foreningens unge frivillige skal føle, at de er en del af noget helt særligt

Konkrete handlinger

 • Vi vil være i fortsat og tæt dialog med de unge for at sikre, at vi gør noget, der giver mening for de unge fx via jævnlige c alles for ideer – og vi skal tage deres initiativ meget seriøst
 • Vi vil arbejde med de forskellige målgrupper blandt de unge, så vi sikrer relevante aktiviteter og tilbud. Vi arbejder med tre segmenter: De unge op til 9 kl., 10. kl. og 1.g og de ”voksne unge”.
 • Vi bistår med afvikling af aktiviteter, der er udviklet og skabt af de unge for at sikre mening og ejerskab.
 • Invitere de unge ind i foreningsarbejde. Kunne man fx have en særlig ungeplads i bestyrelsen

Mål

 • Vi vil gerne fastholde de unge i forening for at sikre fødekæden af nye instruktører og bestyrelsesmedlemmer

3) Vi vil være en mere tydelig forening, som alle er stolte af at være en del af.

Konkrete handlinger

 • Vi vil undersøge om vi sammen med de andre foreninger i hallen kan afvikle Fælles fredag
 • Vi vil undersøge muligheder for at få foreningstøj med navn som en del af medlemskabet til specifikke medlemsgrupper
 • At vi som forening arbejder aktivt på at skabe traditioner via tilbagevende events for både instruktører, gymnaster og publikum – opstart, kurser, fester, turer
 • Vi skal arbejde strategisk med, at alle vores ønsker og budskaber kommer ud over rampen. Vi skal kommunikere oplevelser og følelser og vi skal arbejde skarp ift. vores kanaler
 • Vi skal have genbesøgt vores hjemmeside – opdateres og mere overskuelig.

Mål

 • At vi som forening er tydelig omkring gymnastik fra vugge til grav
 • Alle medlemmer skal kunne se selv og spejle sig i foreningen – i noget større

4) Vi vil være en sammenhængende og robust forening

Konkrete handlinger

 • Vi skal være opmærksomme på at arbejde med holdenes robusthed – altså at vi skal tænke på levedygtigheden og arbejde med instruktørfødekæden.
 • Vi skal være tydelige omkring forventninger til instruktørers brug af bl.a. Conventus og sikre en tilgængelig kommunikation herom.
 • Vi skal arbejde på at få mere hal-tid
 • Vi skal arbejde på at være et ÅBENT socialt fællesskab
 • Vi vil arbejde på at få et hæng-ud-område i hallen
 • Vi vil aktivt støtte op om hallens arbejde ift. at sikre flere aktive m2

Mål

 • At vi som forening kan tilbyde en robusthed i de udbudte hold fra år til år
 • At vi som forening er tydelig overfor både vores medlemmer og frivillige, men også for lokalsamfundet og potentielle samarbejdspartnere
 • Vi vil have Ry Hallerne som et samlingssted og mødested for gymnaster og instruktører. Vi er samlet som forening i hallen
 • Vi vil gerne være tiltrækkende for medlemmer og frivillige

5) Vi vil revitalisere bestyrelsens arbejde og profil

Konkrete handlinger

 • Sæson 2021/2022 + 2022/2023:
 • Vi skal have lavet et administrativt årshjul og et årshjul med begivenheder
 • Vi skal have redefineret rollerne i bestyrelsee
 • Vi skal undersøge muligheden for, at man kan tage ”gymnastikforening” som valgfag/ instruktøruddannelse på gym? Folkeskolen?

Mål

 • At vi som bestyrelse kan være mere tydelige og måske også mere effektive
 • At vi som bestyrelse bliver lettere at komme i dialog med
 • At vi som bestyrelse genfinder entusiasmen ved faktisk at lykkes med de ting, vi sætter os for